Պետական մարմիններում առաջացած իրավական խնդիրների լուծում

Մենք առաջարկում ենք ծառայությունների համապարփակ շարք, որոնք նախատեսված են օգնելու մեր հաճախորդներին կողմնորոշվել պետական, մասնավորապես հարկային և մաքսային մարմինների հետ գործելու իրավական բարդ համակարգում։
Մեր ծառայություններն ընդգրկում են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ծագող իրավական խնդիրների ամբողջական ուսումնասիրություն՝ ներառյալ բոլոր փաստաթղթերի իրավական վերլուծություն, անհրաժեշտ փաստաթղթերի մշակում, հավաքագրում, դիմում/բողոքների կազմում, հանրային իշխանության մարմինների վարչական ակտերի, ինչպես նաև պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունների և/կամ անգործության բողոքարկում վերադասության և դատական կարգով, ներկայացուցչություն վարչական վարույթներում, վարչական դատարանում և այլն: Մեր ներկայացուցչությունը ներառում է յուրաքանչյուր գործով փաստերի և հանգամանքների մանրակրկիտ վերլուծություն, հնարավոր իրավական ռիսկերի ու խնդիրների բացահայտում համար: Փորձառու փաստաբանների մեր թիմը կուսումնասիրի գործի բոլոր մանրամասները՝ վստահորդներին իրենց իրավիճակի ճշգրիտ գնահատական տալու համար:
Մենք հասկանում ենք, որ պետության հետ գործ ունենալը կարող է սթրեսային լինել, և այդ իսկ պատճառով մենք ապահովում ենք, որ մեր հաճախորդները միշտ տեղյակ լինեն իրենց իրավիճակի և հնարավոր խնդիրների մասին:
Մենք հավատում ենք, որ կանխարգելումը միշտ ավելի լավ է, քան բուժումը, և այդ իսկ պատճառով մենք տրամադրում ենք իրավաբանական խորհրդատվական ծառայություններ՝ հնարավոր ռիսկերից ձեզ պաշտպանելու համար: Մեր փաստաբանները սերտորեն համագործակցում են վստահորդների հետ՝ բացահայտելու պոտենցիալ իրավական խնդիրները և մշակելու ռազմավարություններ՝ և բյուրոկրատական քաշքշուկներից խուսափելու համար: